fbpx

Bullfit

Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop Bullfit.eu

I. Základní ustanovení

**1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) obchodní společnosti Bullfit.eu, IČO: 09504851, se sídlem Dvory 39, 288 02 Dvory (dále jen “prodávající”) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen “kupní smlouva”) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen “kupující”) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.bullfit.eu (dále jen “webová stránka”).

**2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

**3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

**4. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Vymezení pojmů

**1. Objednávkou se rozumí závazné akceptování návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího.

**2. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno přijetí objednávky ze strany prodávajícího.

**3. Kupujícím je osoba, která uzavřela kupní smlouvu s prodávajícím.

**4. Prodávajícím je obchodní společnost Bullfit.eu, IČO: 09504851, se sídlem Dvory 39, 288 02 Dvory.

**5. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

**6. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí českým právem.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

**1. Kupující může objednávat zboží z internetového obchodu prodávajícího prostřednictvím webové stránky.

**2. Při objednávání zboží kupující uvádí následující údaje:

  • své jméno a příjmení
  • adresu doručení
  • způsob platby
  • způsob dopravy
  • telefonní číslo
  • e-mailovou adresu

**3. Kupující je povinen zkontrolovat správnost údajů uvedených v objednávce.

**4. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky zašle kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu kupujícího. Toto potvrzení není akceptací objednávky.

**5. Prodávající akceptuje objednávku kupujícího vystavením daňového dokladu – faktury, kterou zašle kupujícímu na e-mailovou adresu kupujícího.

**6. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno přijetí objednávky ze strany prodávajícího.

IV. Cena zboží a platba

**1. Cena zboží je uvedena na webové stránce prodávajícího.

**2. Cena zboží je platná v okamžiku objednání zboží.

**3. Kupující má možnost zaplatit za zboží následujícími způsoby:

  • dobírkou při převzetí zboží
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

**4. Při platbě dobírkou při převzetí zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu zboží a veškeré související náklady spojené s doručením zboží.

**5. Při platbě bezhotovostně převodem na účet prodávajícího je kupující povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu zboží a veškeré související náklady spojené s doručením zboží nejpozději do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

**6. Poskytovatel platební brány: ComGate Payments, a.s.

https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

**7. Platební metody:

**8. Dotazy ohledně reklamací a online plateb:

V. Doprava a dodací lhůty

**1. Zboží bude dodáno kupujícímu prostřednictvím dopravce zvoleného prodávajícím.

**2. Prodávající se zavazuje dodat zboží co nejdříve možno. Dodací lhůta může být ovlivněna dostupností zboží nebo jinými okolnostmi, o kterých bude kupující informován.

**3. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad okamžitě informovat dopravce. V případě zjištění poškození obalu, které mohlo ovlivnit obsah zásilky, kupující nemá povinnost převzít zboží a má právo odmítnout převzetí zásilky.

Měna

Zaregistrujte se

Děkujeme a přejeme hezký zbytek dne.
 
Team Bull Fit